How the respective discretionary powers and ongoing European policies influence local situation and issues with an European aspect

Ako vplývajú príslušné rozhodovacie právomoci a prebiehajúce európske politiky na lokálnu situáciu a na miestne otázky s európskym rozmerom

Hogyan hatnak a döntéshozatali hatáskörök és a folyamatban lévő európai politikák a helyi viszonyokra és az európai szempontú helyi kérdésekre

Helyi viszonyok

Luterán Lilla, Felsődobsza 29/05/2014
Az európai parlamenti választások alacsony részvételi aránya is azt a tényt körvonalazhatja, hogy helyi szinten az állampolgárok csupán kisebb hányada követi figyelemmel az uniós politika mindennapi változásait.
Ugyanakkor kiemelendő a szegregáció kérdésében való előrelépés, amely a térségünkben élő hátrányos helyzetű emberek mindennapos problémáit hivatott megoldani.

EU

István 27/05/2014
ne mindég a legroszabra gondoljunk nézük azért a pozitiv
oldalaitis

EU

Soltész István 16/05/2014
Chcel by som aby podmienky,pre jednotlivé podpory boli rovnaké pre všetky krajiny,nie ako je teraz.

13/05/2014

Bilicki Anna 13/05/2014
Jól.

Re: 13/05/2014

Laci 14/05/2014
Szerintem nem olyan rózás a helyzet.

občan EÚ

Gerhard Ballasch 13/05/2014
Aj taká malá obec na Slovensku akou je Peder môže riešiť EU problémy .

občan EÚ

Gerhard Ballasch 13/05/2014
Európska legislatíva dáva aj miestnym občanom obhájiť svoje práva hoci na národnej úrovni neuspejú.

potraviny

farmár 11/05/2014
Po vstupe do EÚ Slovensko prišlo o svoj agrosektor. Teraz nakupujeme za vyššie ceny ako napríklad v Rakúsku tie isté potraviny. Lenže to sú len na pohľad tie isté, tie u nás sú menej kvalitné. Domáci výrobca nedokáže predať svoju kvalitu kvúli vysokým nákladom a nemôže obstáť v konkurencii so zahraničným farmárom ktorí dostávajú výrazne vaššie dotácie.

Re: potraviny

Tomi 13/05/2014
Možno to nie je iba dopad politiky EÚ ale aj nesprávnej politiky nášho štátu

Re: Re: potraviny

Jozef S. 14/05/2014
Nie celkom rozumiem tomu, prečo naši farmári majú nižšie dotácie ako farmári zo starších štátov EÚ. Vidím veľa neobrobenej pôdy, ktorá zarastá burinou a krovím, kazí to krajinu a tiež schátralé budovy bývalých JRD, kde pracovalo mnoho ľudí. Tí sú teraz pravdepodobne na úrade práce, poberajú dávky z ktorých len ťažko vyžijú a my kupujeme za drahé peniaze potraviny z Číny a ktovie odkiaľ. Minule som si kúpil cesnak z Číny ktorý v chladničke vydržal tak 3 týždne. Pričom sa pamätám že babkin cesnak vypestovaný na záhrade vydržal do jari v komore. Niečo niekde veľmi nie je v poriadku