The advantages given to me by the values, rights and opportunities created by the EU

Výhody, ktoré mi prinášajú hodnoty, práva a príležitosti vytvorené EÚ

Az előnyök, amit az EU teremtett értékek, jogok és lehetőségek hoznak számomra

Az Európai Unió által teremtett értékek, lehetőségek

Luterán Lilla, Felsődobsza 29/05/2014
Felsődobsza és régiójának vonatkozásában megfigyelhetjük, hogy egyre több pályázati lehetőség van akár oktatási- egészségügyi, fejlesztések terén, ugyanakkor megemlíthetjük az infrastruktúra korszerűsítését támogató pályázati kiírásokat is. Hátrányos helyzetű régió lévén nagyon fontos, hogy a modernizációs folyamatoknak mi is részesei lehessünk, segítve ezzel állampolgáraink mindennapi életét. Továbbá a pályázatoknak köszönhetjük, hogy egyre több munkahely létesülhet, amivel sok családnak teremtjük meg a megélhetését és ezzel gyermekeik iskoláztatási esélyeit is növelhetjük.

Výhody, ktoré mi prinášajú hodnoty, práva a príležitosti vytvorené EÚ

Ordinary People 17/05/2014
Áno, mám právo skladať sa europosraneckým darmožráčom na nekresťansky vysoké platy, aby si z mojej žobračenky - rozumej "platu" - žili ako prasce v žite a požívali aj množstvo ďalších výhod, o akých sa nám ani nesníva, za absolútne ničnerobenie! Jednoznačne najvýstižnejšie to za nás všetkých obyčajných ľudí - otrokov európskeho elitárstva - hovorí Nigel Farage a Godfrey Bloom : They will storm this chamber and hang you and they'll be right!!!
https://www.youtube.com/watch?v=KxbXiFFERxo

13/05/2014

Bilicki Anna 13/05/2014
A legjobb előnyüket hozzák.

utazás

Helena 13/05/2014
Nagyon jó hogy utazhatunk

fondy EU

moldavčan 11/05/2014
Nespornou výhodou je možnosť čerpania eurofondov z ktorých sa v našom meste postavilo veľa vecí. Napríklad podnikateľský inkubátor, námestie pred hotelom a tiež námestie pred PTŠ.

Re: fondy EU

Milan 13/05/2014
Bolo toho aj viac. Aj školy sa zateplili z prostriedkov EÚ fondov a veľa akcií sa usporiadalo s finančnou podporu z fondov a takisto bolo vydaných viac publikácií o Moldave a okolí , ktoré boli financované z projektov

Výhody EÚ

unknown 08/05/2014
Keďže bývam v prihraničnej oblasti oceňujem odbúranie hraničných kontrol, čakania na hraniciach, vyplňovania rôznych prehlásení a prehlaidok. Teraz môžem prejsť cez hranicu bez toho aby ma niekto zastavil a vypytoval sa kde idem ,načo idem a podobne.